On 10 juli, 2012 by admin


KVALITETSPOLICY

Vi ska leverera en produkt som uppfyller kundens krav och tillämpliga författningar. Vi skall utföra våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroende att utföra nästa jobb.

Detta uppnår vi genom att:

– i våra projekt överlämna en felfri anläggning i tid och snabbt åtgärda eventuella fel
– hålla vad vi lovat och återkomma snabbt
– kommunicera och vara lyhörda för synpunkter
– ha ordning i allt vi gör
– uppträda ansvarsfullt, sakligt och vänligt
– anstränga oss för att skapa goda relationer
– kontinuerligt utbilda och utveckla personalen
– göra systematiska uppföljningar för ständiga förbättringar.

Kommentera