On 10 juli, 2012 by admin

MILJÖPOLICY

Vi skall i all vår verksamhet undvika spridning av giftiga eller naturfrämmande produkter samt verka för resurshushållning och slutna kretslopp genom att:

– arbete för att hitta energieffektiva lösningar
– minimera förbrukning, återanvända och källsortera material
– endast köpa varudeklarerat material och i första hand miljömässigt beprövade produkter
– välja miljömässigt bättre material då funktionsmässig likvärdighet finns
– integrera miljöfrågor i vårt verksamhetssystem.

ARBETSMILJÖPOLICY

Vi skall i all verksamhet sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö genom att:

– arbeta för att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats
– alltid använda erforderlig skyddsutrustning och hjälpmedel
– bedriva förebyggande hälsovård och hälsokontroll
– påbörja rehabilitering inom 30 dagars sjukskrivning vid skada
– kontinuerligt följa upp sjukfrånvaro
– integrera arbetsmiljöfrågor i vårt verksamhetssystem.

Kommentera