On 10 juli, 2012 by admin

ÖPPNA SYSTEM

Vi använder oss av öppna system vilket betyder att de programmeringsverktyg som behövs för att ändra i eller lägga till system är fria att köpa på marknaden. Det innebär att våra kunder inte är låsta till en entreprenör utan har möjlighet att utveckla de anläggningar som vi levererat på valfritt sätt. Vår ambition är förstås att ni ska vara så nöjda, att ni väljer att återkomma till oss för professionell hjälp.

VISION

Att vara en långsiktig partner till våra kunder med livscykelansvar för god total ekonomi i allmänhet och energiekonomi i synnerhet.

PROCESSBESKRIVNING

Vi arbetar med kvalitetssäkrade processer i vår verksamhet. Vårt verksamhetssystem är uppbyggt enligt ISO-9001-2008, ISO 14000-2004, ISO 17000, OHSAS 18000.

Vi har dokumenterade rutiner för Kontraktsgenomgång, Startmöte, Projektering, Konstruktion, Programmering, Installation, Driftsättning, Kontroll & Avstämning, Slutmöte, Erfarenhetsåterföring till verksamhetssystemet, Garanti & Garantiservice.

Kommentera