Styrvärden är organiserat i två avdelningar, en för entreprenad och en för service.
Vi har stor erfarenhet av att genomföra både stora och små projekt.
Kontakta oss på service 08-502 548 10 eller service@styrvarden.se

PARTNERING

Vår ambition är alltid att hitta bästa formerna för samarbete med våra kunder och övriga deltagare i ett projekt. Vi är övertygade om att partnering som affärsupplägg är det bästa sättet att driva ett projekt som gagnar ett effektivt samarbete. Vi medverkar från ett tidigt skede för att hitta långsiktiga kostnadseffektiva installations- och driftslösningar. Under genomförandet följer vi tillsammans, kontinuerligt upp kvalitet och ekonomi i projektet med en öppen redovisning av det vi gör.

KLIMATKONCEPT

Med våra systerföretag inom VVS kan vi erbjuda våra kunder en partner för klimatet i fastigheten. Vi tar ansvar för systemdesign, projektgenomförande, energiuppföljning och service av klimatanläggningen.

SYSTEMDESIGN

Våra tekniker har stor erfarenhet av hur en styr & övervakningsanläggning ska utformas för att hitta en optimal lösning både för installation och förvaltning.

PROJEKTGENOMFÖRANDE

Vi projektleder och utföra installationer med hjälp av genomarbetade processer och rutiner för vårt arbete och har stor erfarenhet av kontor, bostäder, sjukhus, skolor, simhallar.

ENERGI- & KLIMATUPPFÖLJNING

Mäter, sammanställer & presenterar, tekniska och ekonomiska analyser, åtgärdsförslag, genomförande av åtgärder, övervakar/upprätthåller önskad drift. Säkerställer BBR-kraven på energiuppföljning.

SERVICE

Snabbt, flexibelt, fullt utrustade bilar för att kunna lösa problem på plats.
Kontakta oss på 08-502 548 10 eller service@styrvarden.se